5 Main lead actors of Lal Salaam

Thalaiva Sir RajniKanth

Vishnu Vishal

Vikranth

SENTHIL

Nirosha Radha